Algemeen

Onze naam

De school heeft haar naam te danken aan het oud-Drentse woord Baggel, dat turf betekent. Bij Baggelhuizen kan men dan denken aan plaggenhutten. De gehele wijk is gebouwd op veen en heet daarom Baggelhuizen.

 

Onze school

Onze school is gesitueerd in de woonwijk Baggelhuizen; daar komt ook het grootste deel van onze leerlingen vandaan. De wijk is in de jaren zeventig gebouwd en bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen. Vanuit de wijk zijn er uitstekende verbindingen naar het centrum van Assen en naar de snelweg.

Vanaf maart 2010 zijn we gevestigd in een nieuw gebouw aan de Witterhoofdweg. De inrichting van de school is sterk verbonden aan onze visie op onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn de vier leerpleinen in onze school en veel gezamenlijke ruimtes (bijv. de sportzalen, de ICT-ruimte en het toneel) die zich binnen MFA Het Schakelveld bevinden.

Momenteel bezoeken ongeveer 150 leerlingen onze school.

 

Openbaar Onderwijs en Plateau

Wij zijn een openbare school. Onze school staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs. We schenken bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen.

Obs Baggelhuizen maakt samen met twaalf andere openbare scholen onderdeel uit van Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Plateau is het zelfstandige bovenschoolse bestuur van elf openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Assen. De dagelijkse leiding van Plateau is in handen van de directeur/bestuurder, het bevoegd gezag. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Meer informatie over Plateau kunt u vinden op de website www.plateau-assen.nl.