Geschiedenis

De geschiedenis van de obs Baggelhuizen begint in 1973. De wijk Baggelhuizen ontstaat aan de westkant van Assen en midden in de nieuwe wijk herrijst een houten noodgebouw voor het onderwijs. Ook de kinderen uit het dorp Witten krijgen hier nu les, omdat hun schooltje wordt gesloten. In 1973 wordt het permanente gebouw geopend, globaal op de ruimte tussen Salland en de Wouden. De bevolking van Baggelhuizen groeit in de jaren ‘70 en ‘80 gestaag en de school moet nog twee keer noodgebouwen (met de illustere namen ‘Het Houtje’ en ‘Het Baggelhoekje’) bijplaatsen om de stroom kinderen te kunnen verwerken. Op het hoogtepunt bevolken meer dan 600 leerlingen de school.
Na 35 jaar onderwijs is er behoefte aan nieuwbouw en wordt architectenbureau Van Hoogevest in de arm genomen om het ontwerp voor de nieuwe accomodatie op papier te zetten. Het schoolteam wordt intensief betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe leeromgeving. Dit resulteert in vruchtbare overlegsituaties, waar gestoeid kan worden met de beschikbare vierkante meters. Het uiteindelijke resultaat is een school met ruime lokalen, met vides, leerpleinen en buitentrappen. Ook de keuze voor het meubilair en de kleurstelling in de school is een keuze van het schoolteam.

geschiedenis1

De obs Baggelhuizen is onderdeel van een MultiFunctionele Accomodatie (MFA). MFA Het Schakelveld biedt ruimte aan onder meer kinderopvang en peuterspeelzaal, twee sportzalen, een zwembad, een wijkcentrum met jeugdhonk, een expertisecentrum en dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en minder valide kinderen. Ook maken wij veelvuldig gebruik van een professionele theaterzaal met een capaciteit van plm. 200 toeschouwers. Dit in het kader van ons cultureel onderwijs.

De MFA biedt ruimte aan drie scholen: de openbare basisschool Baggelhuizen, christelijke basisschool Het Octaaf en de openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs W.A. van Lieflandschool.

banner baggelhuizen binnen

Bewaren