MR (medezeggenschapsraad)

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Voor een beschrijving van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad, klik hier: MR-bevoegdheden

Namen van de oudergeleding van de MR:

  • Yvonne Meuken (voorzitter)
  • Inge van der Pas

Namen van de teamgeleding van de MR:

  • Margaret van Roosmalen (secretaris)
  • Lisette Dekker

Verslagen van de vergaderingen

No downloads found.