MR (medezeggenschapsraad)

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Voor een beschrijving van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad, klik hier: MR-bevoegdheden

Namen van de oudergeleding van de MR:

  • Yvonne Meuken (voorzitter)
  • Inge van der Pas
  • Claudia Huitink

Namen van de teamgeleding van de MR:

  • Lisette Dekker
  • Rianne Hartlief (secretaris)
  • Margaret van Roosmalen

Verslagen van de vergaderingen