Schoolse zaken

Leerkrachten en groepen
Groep 1/2: juf Zoë (ma/di/wo/do) en juf Hanny (vr)
Groep 2/3: juf Joline (ma/do/vr) en juf Margaret (di/wo)**
Groep 4: juf Yvonne (ma/di/do/vr) en juf Jorike (wo)
Groep 5: juf Rianne*
Groep 6: juf Mia (ma/di/wo) en juf Jorike (do/vr)
Groep 7: meester Jelmar (ma/di/wo/vr) en juf Hanny (do)
Groep 8: juf Sandra (ma/di) en juf Lisette (wo/do/vr)

*: Omdat wij middelen hebben gekregen voor extra ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde kinderen zal juf Rianne hiervoor ingezet worden. Dit betekent dat groep 5 elke week een paar uur les zal krijgen van juf Chantal Krüger, zodat juf Rianne met groepjes kinderen uit groep 1 t/m 8 kan werken.
**: Op maandag en donderdag is juf Margaret bereikbaar als intern begeleider.

Lestijden (continurooster)
1e bel: 8.15 uur: de kinderen kunnen naar binnen; de leerkrachten zijn in de lokalen aanwezig.
2e bel: 8.25 uur: de kinderen moeten naar binnen.

Lessen: 8.30-14.15 uur (woensdags tot 12.15 uur).
Er is per twee lokalen een eigen ingang met garderobe, waar plaats is voor een jas en een kleine rugzak.
Om 10.30 uur en om 12.30 uur hebben de kinderen pauze.

Vakanties en vrije dagen
Eerste schooldag        4 september 2017
Herfstvakantie            21 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie             23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie      24 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag            30 maart 2018
Tweede Paasdag        2 april 2018
Meivakantie                27 april t/m 13 mei 2018
Tweede Pinksterdag  21 mei 2018
TT -vrijdag                  22 juni 2018
Zomervakantie           21 juli t/m 2 september 2018

Studiedagen (de kinderen zijn dan vrij): woensdag 11 oktober,  maandag 6 november, vrijdag 23 maart.

Schoolverzuim
In onze schoolgids is een hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp. Graag alle verzoeken om extra verlof (buiten de reguliere schooltijden) tijdig schriftelijk richten aan de directie van de school. Formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij de directie en de administratie. Wij verzoeken u om dokters- en tandartsafspraken buiten schooltijd te plannen.

Gymnastiek
Bij de deur van de kleedkamers zijn vakkenkasten voor de schoenen om de kleedkamers zo schoon mogelijk te houden. Kleding wordt netjes opgehangen in de kleedkamer. De leerlingen wachten rustig in de kleedkamer tot ze worden binnengeroepen. Na de gymles is douchen of wassen verplicht. Hiervoor is een handdoek nodig. Als uw kind deodorant gebruikt, dan graag geen spuitbussen en ook geen glazen flesjes deo. Na het aankleden wachten we in de gang op de leerkracht en houden we er rekening mee dat we in een openbare ruimte zijn.

Groep 1 en 2
Iedere ochtend en middag staat drie kwartier of een uur spelen op het rooster. Er wordt gegymd in het speellokaal. De kinderen spelen in hun ondergoed. Ze dragen gymschoenen met stroeve zolen. De schoentjes blijven op school. Bij mooi weer wordt buiten gespeeld.

Groepen 3 t/m 8
Wij stellen het op prijs als de kinderen sportschoenen met een stroeve zool (geen zwarte) dragen. Het gebruik van gymschoenen voorkomt voetwratten! Als u voetwratten bij uw kind ontdekt, is het verstandig hiermee naar de dokter te gaan. Laat uw kind tijdens de gymles geschikte kleding dragen, zoals een gympakje of een korte broek met T-shirt. Als uw kind een hoofddoek draagt, moet het tijdens de les strak om het hoofd zitten i.v.m. de veiligheid. Sieraden kunnen het beste thuisgelaten worden.

Gymnastiekrooster

maandag donderdag
8.30- 9.15 uur Groep 5         : Vino Groep 3/4       : Vino
9.15-10.00 uur Groep 3/4      : Vino Groep 7          : Vino
10.00-10.45 uur Groep 6         : Vino Groep 8          : Vino
10.45-11.30 uur Groep 7         : Jelmar Groep 6          : Jorike
11.30-12.15 uur Groep 8         : Sandra Groep 5          : Rianne


Gevonden voorwerpen
Elk jaar gaan er plastic zakken met gevonden voorwerpen naar instellingen die daar erg blij mee zijn. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u blij zult zijn uw kwijtgeraakte spulletjes terug te krijgen. Komt u daarom als uw kind iets kwijtgeraakt is vooral even kijken in de verzamelbak bij het gymlokaal. Als u kleding e.d. van een naam voorziet, is de kans kleiner dat deze zoekraakt.

Bereikbaarheid
Wij willen graag weten hoe wij in noodgevallen contact met u kunnen opnemen. Daarom geven wij aan het begin van elk schooljaar een bereikbaarheidsformulier aan uw kind(eren) mee. Ook als u al eerder zo’n formulier hebt ingevuld, verzoeken wij dat opnieuw te doen, zodat onze gegevens up-to-date zijn. Graag voor elk kind een apart formulier invullen, want de leerkrachten bewaren deze gegevens in de klas.

Communicatie en DigiDuif
Berichten van school ontvangt u via DigiDuif: ons digitale informatiesysteem (u krijgt dus e-mails i.p.v. papieren brieven). Een keer per drie weken versturen we onze nieuwsbrief de Baggelaar. Ook krijgt u soms een uitnodiging om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Heeft u zelf nog goede ideeën waarvoor u uw hulp wilt aanbieden? Geef dit dan aan bij ons!

Verjaardag, trakteren
Ieder kind mag trakteren op zijn/haar verjaardag. Wij willen u met nadruk verzoeken hiervoor geen snoep te kopen. Een hartig hapje hoeft niet zo duur te zijn en is ook lekker. Het is niet nodig om voor de leerkrachten iets anders mee te geven; wij doen graag gewoon met de kinderen mee. Als kinderen jarig zijn, gaan ze alleen de klassen rond op hun eigen verdieping.

Voor de verjaardag van moeder, vader, oma of opa mag uw kind uit groep 1 of 2 iets eenvoudigs maken op school. Wilt u dit zelf aangeven? Wij hebben liever niet dat uw kind uitnodigingen voor verjaardagfeestjes in de klas uitdeelt; dat is voor de niet-uitgenodigde kinderen heel sneu.

Eten en drinken
‘s Morgens mogen de kinderen fruit en drinken meenemen. Het is niet de bedoeling dat frisdrank, snoep, koek o.i.d. wordt meegenomen. Vermeld duidelijk de naam van het kind op bekers of fruitbakjes. We stimuleren de kinderen om gezonde tussendoortjes mee te nemen en ook gezonde drankjes, dus geen drinkyoghurt of ranja, maar water of siroop.

Voor tussen de middag nemen de kinderen brood mee, evt. aangevuld met groenten en/of fruit en gezond drinken (melk, karnemelk, yoghurt, water). Ook hier geldt: geen koek of snoep o.i.d. meenemen.

Fietsen
Wilt u ervoor zorgen dat als uw kind voor school de fiets moet gebruiken, deze helemaal in orde is? We laten in geen geval toe dat kinderen bij elkaar achterop gaan. De fietsen van de leerlingen van de groepen 1 en 2 staan in de rekken op het kleuterplein, die van groep 3 t/m 8 in de rekken naast het grote plein. School is niet aansprakelijk voor de gestalde fietsen.

Boeken ruilen
Iedere week mogen de kinderen uit groep 1 en 2 een boek ruilen. Uit iedere groep zijn er een paar ouders die hierbij helpen. Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat alle kinderen de boeken meenemen in de tas die ze van school hebben gekregen.

Schoolreizen
Ieder jaar gaan de groepen op schoolreis. Hieronder vindt u de prijzen.

          groep      prijs

 • 1 en 2       € 15,-
 • 3 en 4      € 20,-
 • 5 en 6      € 25,-
 • 7               € 45,-
 • 8               € 90,-

Wij stellen u graag in de gelegenheid het bedrag bij elkaar te sparen. U kunt hiervoor maandelijks een bedrag naar keuze storten op de schoolreisrekening. Meldt u dat even via hanneke@baggelhuizen.nl? Het IBAN-nummer voor de schoolreizen is NL 23 INGB 0004711284 t.n.v. schoolreis obs Baggelhuizen o.v.v. naam en achternaam van het kind en de groep.

Ouderraad
Voorzitter: Daniëlle Laanstra. Penningmeester: Dineke Buitenkamp. Secretaris: Esther van Tricht. Leden: Koosje van Goinga, Mariek Haveman, Yvon Holt, Patricia de Grooth en Jans Bastiaans.

Medezeggenschapsraad
Schoolgeleding: Margaret van Roosmalen (secretaris) en Lisette Dekker.
Oudergeleding: Inge van der Plas en Yvonne Meuken (voorzitter).

Schoolafspraken
Als school staan wij voor een veilige leeromgeving voor kinderen. Om deze omgeving te creëren en in stand te houden, zijn afspraken nodig. Afspraken gelden voor iedereen, dus leerlingen, leerkrachten, overig personeel en ouders.

Gedrag

Leerlingen:

 • Dat we allemaal anders zijn, vind ik alleen maar fijn.
 • Als ik met een ander praat, zorg ik dat het netjes gaat.
 • Als ik niet vloek of scheld, ben ik een echte held.
 • Ik zorg ervoor dat ik niet zomaar stoor.
 • Van mij lenen vind ik goed, maar ik vind wel dat je het vragen moet.
 • Als ik ’t zelf niet kan, vraag ik of iemand mij helpen kan.
 • Ik speel veilig op het plein waar de leerkrachten ook zijn.
 • Met het zelfde gemak gooi ik rommel in de prullenbak.
 • Het internet is om van te leren, niet om iemand te bezeren.
 • Volwassenen zijn meester, juf, meneer of mevrouw, onbekenden altijd u, bekenden mag ook jou.

 

Algemene afspraken

 • Leerlingen komen door de voor hen bedoelde deur naar binnen.
 • Leerkrachten zijn onder schooltijd niet telefonisch bereikbaar.
 • Zieken worden voor 8.45 uur bij de conciërge afgemeld.
 • Leerlingen die voor 8.45 uur niet zijn afgemeld, worden gebeld door de leerkracht.
 • Jassen en rugzakken hangen aan de kapstokken.
 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de groepen en onder schooltijd.
 • Een leerling kan 15 minuten na schooltijd worden vastgehouden om werk af te maken of klassendienst te vervullen. Als een leerling langer dan deze 15 min. moet blijven, worden de ouders gebeld.
 • We nemen geen (speelgoed)wapens mee naar school.

In de school
We gaan tussen 8.15 en 8.25 uur naar binnen bij onze eigen ingang. We lopen op de trap altijd rechts, achter elkaar en houden met één hand de leuning vast. We blijven niet hangen in de garderobe. We hangen onze jas aan de kapstok. We gaan in de klas rustig aan het werk.

NB: De data van de eindshow en de schoolreis van groep 8 worden zo snel mogelijk na de vakantie bekendgemaakt!