Buitenschoolse opvang Kindcentrum Baggelhuizen

Op onze eigen buitenschoolse opvang (BSO Kindcentrum Baggelhuizen) bieden wij het hele jaar door opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook in vakanties kun je bij ons terecht. Gewoon in ons eigen vertrouwde schoolgebouw, dus je bent er direct als de school uit is. Dat is lekker makkelijk en vertrouwd!

Er is ruimte voor spelen, ontdekken en samendoen, maar ook voor lekker niets doen en ontspannen. Het aanbod van activiteiten is vrijblijvend.

We organiseren leuke activiteiten waaruit je zelf kunt kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld heerlijk buiten spelen, onder begeleiding sporten met kleine materialen in onze gymzaal, binnen spelen in de steeds wisselende gevarieerde hoeken op de leerpleinen van onze school of gewoon even lekker wegkruipen in een hoekje met een boekje.

In overleg is heel veel mogelijk. Zit je bijvoorbeeld op zwemles of een andere sport? Wij kunnen je dan eventueel brengen en halen. Ontbijten ‘s morgens of een warme maaltijd aan het eind van de dag? Ook daarvoor zijn mogelijkheden na overleg.

Wij nodigen je van harte uit om een kijkje te komen nemen. En neem je ouders ook gezellig mee. Onze bso is onderdeel van Plateau Kinderopvang. Je kunt voor een afspraak of andere vragen contact opnemen met:

Randi van Beekum
directeur Kindcentrum Baggelhuizen
0592-820570
dir@baggelhuizen.nl 
www.baggelhuizen.nl

Kijk voor meer informatie op Plateau Kinderopvang

 

Schoolnieuws

Plateau Kinderopvang voor peuters

Op al onze kindcentra waar kinderdagopvang aangeboden wordt, bieden wij de kinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarbij is specifiek aandacht voor de peuters en is er voor de drieplusgroepen een zeer divers aanbod met Uk en Puk-activiteiten.

Door actief te spelen en bezig te zijn, leren de peuters, en meer specifiek de drieplussers, nieuwe vaardigheden toepassen en oefenen die belangrijk zijn voor de overgang naar het onderwijs. Vanaf 1 januari 2018 wordt ons huidige peuter- en drieplusaanbod geformaliseerd en uitgebreid door het opgaan van een groot deel van het Peuterspeelzaakwerk (SPA) bij Plateau. Wij werken nu al samen, vooral op de locaties waar we onder één dak de peuters opvangen. Samen spelen, zingen, luisteren naar de juf die voorleest, werken met allerlei materialen zoals klei, papier, verf, lijm of potloden. Door te spelen, leren de kinderen om de wereld om zich heen te zien en te begrijpen. Dat vinden wij belangrijk en zo bieden wij de peuters van Assen een optimale overgang naar het basisonderwijs.

Meer informatie en mogelijkheden voor aanmelden is te vinden op:

Plateau Kinderopvang

www.spa-assen.nl

ASKA Kinderopvang wordt Plateau Kinderopvang

Met ingang van 8 mei 2017 gaat ASKA verder als Plateau Kinderopvang. Vanaf 2013 heeft Plateau al een nauwe samenwerking met ASKA en dat is zichtbaar op de openbare basisscholen in Assen. In de afgelopen jaren is gezamenlijk een doorgaande leerlijn ontwikkeld, waarin kinderen van 0-13 jaar opvang en onderwijs krijgen. Dit is gerealiseerd op de alles-in-1-scholen in Peelo, Marsdijk en Kloosterveen. Om klaar te zijn voor de toekomst, waar het aanbieden van onderwijs, opvang en vrije tijd vanuit één doorgaande leerlijn gemeengoed wordt, gaat ASKA verder als Plateau Kinderopvang. Voor ouders en kinderen zullen geen grote wijzigingen plaatsvinden. Alle locaties in Assen, waaronder alle zelfstandige locaties, gaan over naar Plateau Kinderopvang. De kinderen worden op dezelfde locaties en door dezelfde leidsters opgevangen. Voor vragen kunt u terecht bij de schooldirecteur of bij de leidsters van de kinderopvang.

Zie voor meer informatie ook: www.plateau-assen.nl.