Vakgebieden onder de loep

Voor voortgezet technisch lezen is een start gemaakt met Estafette in de groepen 4 en 5. In de loop van het huidige schooljaar wordt ook groep 6 meegenomen.Voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen zijn er pilots gaande met andere methodes.

Voor begrijpend lezen is Leeslink gekozen als nieuwe methode. Het is op veel scholen een probleem dat toetsen uit methodes voor begrijpend lezen een positievere uitslag geven dan de jaarlijkse Cito-toetsen. Leeslink geeft hierop een antwoord. Er komen 2 uitslagen per toets, vanuit de methode en vanuit de Cito-gerelateerde vragen & antwoorden. Zo kan elke leerkracht goed analyseren waar eventueel nog extra inzet op nodig is.

Bij rekenen geldt dat er extra wordt ingezet op aanvankelijk rekenen bij de groepen 1 en 2 en we houden een kritische blik op het automatiseren in de groepen vanaf groep 3. Ook op het kind afgestemd aanbod en verwerking van het rekenen wordt verbeterd.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben vanwege meer- of hoogbegaafdheid is de leerlijn Levelspel (groepen 1 en 2) en Levelwerk (groepen 3 t/m 8) nu compleet door de aanschaf van alle kisten met materiaal. Kinderen worden uitgedaagd met bijv. wiskundige opdrachten, onderzoeksopdrachten of vreemde talen (bijv. Spaans).Via de reguliere SIDI-screening  komt er inzicht welke kinderen deze uitdaging nodig hebben. In overleg met ouders/verzorgers kan er een extra programma worden samengesteld vanuit Levelwerk. Kinderen die er helemaal bovenuit stijgen en voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals een hoog IQ, kunnen vanaf groep 7 deelnemen aan PLATO, een programma op het Dr. Nassau College waar ze op vwo-niveau een opdracht krijgen die op een 10-tal middagen moet worden uitgevoerd en eindigt in een presentatie.